i Livet

Hiding your motives is despicable

Så er det i dag at Velfærdskommissionen frigiver sin rapport omkring ‘fremtidens velfærd’ i Danmark. Det er nok næppe så megen spænding omkring hvad de anbefaler, men det bliver interessant at se hvad regeringen spiller ud med. Der er tilsyneladende godt grøde i fremtidstankerne i disse år, se f.eks. bare på Globaliseringsrådet, Tænketanken for Fremtidens Vækst, Innovationsrådet, hele strukturreformen osv. osv. osv.

Hvor skal det hele ende? Og bliver det reelt til reformer eller er politikerne stadig for bange for at få smæk af vælgerne til at de ikke tør gøre noget ved de problemer der er forude? Vi får at se, men i hvert fald lyder Velfærdskommissionens anbefalinger ganske interessante. Jeg skal ikke indbetale til efterløn, kan jeg se på det hele…!

Giv lyd fra dig

Comment